Controle van werking van het systeem via een audit

Binnen elk kwaliteitssysteem is het van belang, dat nagegaan wordt of de activiteiten uitgevoerd worden, zoals in uw eigen kwaliteitssysteem is beschreven. Het uitvoeren van interne audits is daarvoor een geschikt middel.

Definitie van interne audit is:
Een systematische en onafhankelijk onderzoek voor het verkrijgen van aanwijzingen en het objectief beoordelen van processen om vast te stellen in welke mate voldaan wordt aan het geen beschreven is in het handboek.

Indien uw systeem gecertificeerd is, bent u verplicht tot het controleren van de activiteiten middels een interne audit.

audit 2

Quality 4 All kan voor u de volgende audits uitvoeren:

  • Pre-audits, ter voorbereiding op een certificeringsaudit
  • Interne audits, als onderdeel van het kwaliteitssysteem
  • Leveranciersaudits, ter controle van de activiteiten die door derden voor u worden uitgevoerd
  • Ondersteuning bij audits die door uw klanten worden uitgevoerd

De auditor van Quality 4 All is opgeleid als lead auditor, heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van certificeringsaudits van de verschillende GFSI standaarden en is goed op de hoogte van de bestaande richtlijnen. Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Quality 4 All.